Individuele Yoga voor kinderen vermindert stress?

Yoga voor kinderen is tegenwoordig net zo bekend als de volwassen varianten hier op.
Immers gaan onze kinderen net zo vaak gebukt onder stress als wij. Kijk maar eens naar de vele
buiten huiselijke activiteiten die veel kinderen ondernemen en uiteraard het steeds meer prestatie
gericht onderwijs waar bijna geen ruimte meer wordt gelaten voor de persoonlijke groei van kinderen. Immers eet men hier vaak van hetzelfde bord terwijl een grotere diversiteit
en andere leermethodiek zo belangrijk is in de tijd dat er zo ontzettend veel beweging te bespeuren valt in de meer natuurlijke ontwikkeling van kinderen zoals de indigo of nieuwe tijds kinderen.
Hier loop je vaak vast in de stugge oude wegen en is er vaak maar een weg die door leerkrachten en scholen wordt belopen, omdat het kind afwijkend gedrag vertoond.

Men kan hier niet mee overweg en de weg naar een beoordeling om het kind te voorzien van een etiket met psychische afwijking ligt dan open, want het kind moet natuurlijk in het gareel getrokken worden. De vraag rijst dan wel of dit versleten kostuum wat men “onderwijs” noemt, niet juist de oorzaak is dat het kind niet mee kan komen of al veel verder is met de ontwikkeling. Kinderen worden steeds wijzer geboren, maar ook wij als ouders merken dat de evolutie niet aan ons voorbij gaat. Echter blijft het onderwijs hopeloos steken in oude patronen. Het resultaat zijn vaak zeer stressvolle situaties op school, maar ook het thuisfront krijgt daar zijn staartje van mee.

Met Yoga oefeningen kunnen hier hele goede resultaten geboekt worden alleen is dit voor kinderen die geen etiket hebben goed te doen. Maar nu de kinderen met Borderline, ADHD, ADD, PDD-NOS, Autisme. Deze kinderen zijn vaak met andere dingen bezig, lopen-, denk- en functioneringspatronen zijn anders of sluit het kind niet makkelijk contact doordat het een autistische afwijking heeft.
Zulke kinderen kun je dan al zeker geen Yoga oefeningen bijbrengen in groepsverband. Immers in een groep van 8 tot 10 personen zijn de afleidingen te groot en elke vorm van focus ontbreekt.

Nog niet zolang geleden kwam ik in gesprek met Anne-Lynn Dielissen , moeder van Ciro die bij mijn dochter Sahila in de klas zit. Anne-Lynn ken ik al wat langer en zodoende ook een beetje haar drijfveren in het leven. Zij heeft zich in het verleden al eerder via de gemeenteraad van Delft breed maatschappelijk ingezet en heeft een duidelijke visie op de wereld. Een daarvan heeft alles te maken met het welzijn van haar zoontje Ciro, maar ook richt ze haar blik verder en merkt ze vanuit haar oogpunt de nodige zaken op die niet alleen in het onderwijs anders zouden moeten, maar ook dat er genoeg verkeerde diagnoses worden gesteld bij de nieuwetijdskinderen. Zo leeft de opvatting dat iemand met woord of cijferblindheid heeft ook vaak niet intelligent is tierig . Het valt vaak niet te rijmen met het feit dat er steeds meer beelddenkers worden geboren.

Het lijkt er sterk op dat men hier horende doof is of het feit dat er steeds meer beelddenkers worden geboren wordt niet of nauwelijks erkent. De visie van Anne-Lynn dat het de hoogste tijd is voor een andere, frisse en meer op deze periode gericht onderwijs en onderwijsmethodieken moeten worden ontwikkeld deel ik zonder meer. Soms lijkt de wereld van het onderwijs, jeugdzorg en de farmaceutische industrie steeds vaker geneigd om voor iedereen , groot of klein wel een afwijking te bedenken, daar medicatie voor te ontwikkelen zonder dat er ook maar iets bekend is over het gebruik op de lange termijn en blijvende bijwerkingen. Anne-Lynn mag zich ook door ervaringen met haar zoontje niet alleen ervaringsdeskundige noemen op het gebied van Autisme, maar ook kan men haar als Consulente als zodanig inschakelen bij de vele hobbels die er te nemen zijn op gebied van Autisme en de omgang hier mee.

Waar moet je dan je heil zoeken om voor je kind een goede basis voor de ontwikkeling te leggen? Steeds vaker zijn de antwoorden terug te vinden in de oude leer van Reiki, Yoga en diverse andere meer spirituele wegen. Zo ontdekte Anne-Lynn eigenlijk, doordat zij zelf Yoga ontdekt had om meer balans te vinden in het leven, dat er wel een groepsvorm is voor kinderen, maar geen individuele vorm. Inmiddels is Anne-Lynn voor Yogadocente aan het studeren waarbij zij zich wil specialiseren in het geven van Yoga onderricht op individuele wijze. Geen grote groepen en in een prettige ontspannen sfeer met zo min mogelijk verstoringen van buiten af zal zij de technieken aan kinderen gaan doorgeven. Een veilig gevoel is toch de beste basis om Yoga bij te brengen. Haar zoontje Ciro profiteert daarbij als eerste van haar kennis en zonder meer tekenen zich de eerste successen zich daarbij af.

Anne-Lynn Dielissen, Autisme Consulente