Nieuwe kwaliteitseisen maken meer flexibiliteit in kinderopvang mogelijk

Nieuwe kwaliteitseisen maken meer flexibiliteit in kinderopvang mogelijk

Kinderopvang hoeft straks niet meer plaats te vinden in vaste groepen die in een eigen, vaste ruimte verblijven. Instellingen die daarvoor kiezen, krijgen de mogelijkheid om kinderen gedurende gedeeltes van de dag van meerdere ruimtes gebruik te laten maken. Met dit zogenoemde ‘open-deurenbeleid’ wordt meer flexibiliteit mogelijk.Plaatsgebrek in kinderopvang

‘Er is geen enkele vrouw in Nederland die niet kan werken omdat er geen kinderopvang is,’ beweerde minister de Geus van Sociale Zaken tijdens de 25ste verjaardag van de emancipatie-afdeling van zijn ministerie. De mailtjes die het Meldpunt Kinderopvang sindsdien binnenkreeg, logenstraffen deze uitspraak.Kosten kinderopvang werkgevers nemen af

De kosten voor kinderopvang zullen voor de meeste werkgevers afnemen. Daarnaast gaat een kwart van de ouders er financieel op vooruit. Dit zegt Salarisnet. De site baseert zich op beleidsstukken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Eigen bijdrage opvang kinderen in 2005 omhoog

Den Haag, 10 febr. Ouders met twee keer een modaal inkomen of hoger moeten vanaf 1 januari 2005 een hogere eigen bijdrage gaan betalen voor kinderopvang. Voor ouders met een lager gezinsinkomen blijven de kosten gelijk of gaan omlaag.Kosten werkgever voor bemiddelingsorganisaties kinderopvang tijdelijk nog geheel belastingvrij

De kosten die werkgevers voor hun werknemers maken voor bemiddelingsorganisaties voor kinderopvang blijven voorlopig belastingvrij. Gelijke kwaliteitseisen kinderopvang; groepen ouders krijgen straks hetzelfde of meer geld voor opvang

Alle kindercentra en gastouderbureaus moeten straks gaan voldoen aan gelijke landelijke kwaliteitseisen. Er komt een eind aan de mogelijkheid die gemeenten nu hebben om zelf gedetailleerde nadere regels te stellen.Prijs kinderopvang stijgt met ruim 6%

De prijzen in de kinderopvang voor 2004 stijgen met ruim 6% ten opzichte van 2003. Dat blijkt uit gegevens van Kintent, de grootste intermediair in Nederland op het gebied van kinderopvang. Kintent plaatst circa 85.000 kinderen. De gemiddelde prijs voor een fulltime plaats in 2004 is € 13.372,- in 2003 was dit € 12.604,-.Ouders zonder regeling betalen kinderopvang zelf

Ouders die voor de kinderopvang geen financiële steun krijgen van hun werkgevers, moeten in de toekomst zelf meer gaan betalen. Minister De Geus van Sociale Zaken zal gedupeerden van onwillige werkgevers niet compenseren. In eerste instantie was hij dat wel van plan.Ouders gaan percentage van kosten kinderopvang betalen in plaats van vast bedrag

Ouders gaan vanaf 1 januari 2004 een percentage betalen van de kosten van kinderopvang in plaats van een vast bedrag zoals nu. De hoogte van dat percentage is inkomensafhankelijk, net zoals nu het geval is met de hoogte van het vaste bedrag. Bij opvang van meer kinderen uit één huishouden wordt voor het tweede en volgende kind een lagere ouderbijdrage in rekening gebracht dan voor het eerste kind. Het betreft adviezen aan gemeenten en kinderopvangorganisaties en geen verplichting.Kinderopvang in 2004 fors duurder

Utrecht – Kinderopvang wordt komend jaar 3,5 tot 8,5 procent duurder. Dat heeft de brancheorganisatie Maatschappelijke Ondernemers Groep (MO-Groep) in Utrecht gisteren gemeld. Ouderorganisatie Boink is laaiend over de prijsstijging en noemt die ‘onzin en flauwekul’.