wegnemen belemmeringen voor de zwangerschap

De wens om een (hogere) opleiding af te maken en het streven naar materiële zekerheid maken dat vrouwen en mannen in Nederland ouderschap steeds langer uitstellen. Nergens ter wereld is de leeftijd van vrouwen bij het krijgen van het eerste kind zo hoog als hier. Dit komt onder andere door de problemen die ouders verwachten bij het combineren van werk, studie en ouderschap. Ze verwachten dat kinderopvang moeilijk te regelen zal zijn en dat de verzorging van kinderen slecht is voor de carrière. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinetsbeleid erop is gericht eventuele belemmeringen voor het (vroeg) krijgen van kinderen zo klein mogelijk te maken.

Aanleiding voor de brief van minister De Geus is het onderzoeksrapport ‘Kiezen voor ouderschap’, dat hij aan de Kamer heeft aangeboden. Ouderschap is onderzocht omdat er een tendens is dat vrouwen hun eerste zwangerschap uitstellen. De leeftijd waarop vrouwen in Nederland hun eerste kind krijgen, is de afgelopen dertig jaar gestegen van gemiddeld 24 tot ruim 29 jaar. Hoog opgeleide vrouwen krijgen een eerste kind gemiddeld als ze 32 zijn. Daarmee zijn Nederlandse moeders de oudste nieuwe moeders ter wereld. Uit het onderzoek blijkt ook dat de toegenomen invloed van de man bij het kiezen voor ouderschap meestal een vertragend effect heeft.

Minister De Geus wil eventuele belemmeringen voor het (vroeg) krijgen van kinderen zo klein mogelijk maken. Zo wordt met de nieuwe Wet kinderopvang de toegankelijkheid van de kinderopvang geregeld, zodat het beter mogelijk is arbeid en zorg te combineren. Wettelijke regelingen zoals de Wet aanpassing arbeidsduur (de mogelijkheid om in deeltijd te werken) en de Wet arbeid en zorg (de mogelijkheid om verlof op te nemen) zorgen er ook voor dat arbeid en zorg beter gecombineerd kunnen worden. Ook experimenten met dagindeling en de ontwikkeling van een gecombineerd aanbod van school, vrijetijdsbesteding en opvang voor kinderen van 0 tot 12 dragen daaraan bij. De levensloopregeling die het kabinet voorstelt, biedt ouders de mogelijkheid te sparen voor bijvoorbeeld wat langduriger verlof in verband met ouderschap.